spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
WORK OUT Kintlévőség-kezelő Kft, ingatlan-értékesítési folyamatábrája

Szerződött partnereink/vevőink által a kezelésünkben lévő ingatlanok listája letölthető aktuálisan a
weboldalról


Vételi ajánlatát Partnerünk/Vevő írásban közli, mely ajánlat haladéktalanul továbbításra kerül az
érdekelt Pénzintézet felé annak elbírálása céljából.


Az ajánlat elfogadását követő 24 órán belül, a vételár-előleg ? mely a kialkudott vételár 20 %-a,
illetve egyes Pénzintézeteknél 1.000.000,-Ft ?bánatpénz? - a Work Out Kft.-nél személyesen, illetve
banki átutalással közvetlenül a Pénzintézet számlájára kell, hogy befizetésre kerüljön.


A Pénzintézet a Work Out Kft. kérésére az okiratokat megküldi, illetve az iratbetekintés napját kijelöli.
A Work Out Kft. jogi képviselője az okiratokat átnézi, ezt követően az ingatlan értékesítéséhez,
követelés eladásához szükséges okiratokat előkészíti, ellenőrzi.


A szerződések megkötésére általában az ajánlattételt követő 5 munkanapon belül sor kerül. A
vételár-hátralékot a Partner/Vevő a szerződés időpontjáig köteles átutalni ? befizetni, ennek
elmaradása esetén a Pénzintézet az aláírt szerződéseket az összeg számlára-érkezéséig visszatartja, a
földhivatali ügyintézést nem kezdi meg.


A szerződések megkötése a Pénzintézetnél történik, ahová minden esetben a Partnert/Vevőt jogi
képviselőnk elkíséri, az aláírásra kerülő okiratok ellenőrzése céljából.


A Partner/Vevő mint a vételi jog jogosultja a jogszabály értelmében Adóst/adósokat köteles
kiértesíteni arról, hogy vételi jogával élni kíván, ezen értesítés kipostázását igazoló tértivevényt, illetve
annak hiteles másolatát a Pénzintézetnek mielőbb el kell juttassa, tekintettel arra, hogy a Földhivatalok
csak ezen igazolás megküldését követően jegyzi be a Partner/Vevő tulajdonjogát a megszerzett
ingatlanra.


Amennyiben Partnerünk/Vevő igényt tart rá, az ingatlan kiürítésének lebonyolítására
megbízási szerződés megkötésére van lehetősége Cégünkkel .

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB